Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2012

streetsareours
łódź
Reposted fromgivemetwobeers givemetwobeers viasober sober
streetsareours
Reposted fromeat-slow eat-slow viaurbanart urbanart
streetsareours

June 16 2012

streetsareours
8979 774d 500
Brussels. Street art & comics.
Reposted fromtravelling travelling viaKabrioletta Kabrioletta

June 11 2012

8481 c73f 500

ssdmmfr:

Artist:

Dante Horoiwa

“Cryptic Duality”

(2009, Rotterdam, NL), Mural Painting

20 meters x 14 meters

“Building of a School established to Provide Special Education for Children often with an Autistic Spectrum.”

Reposted fromacid acid viasmutazos smutazos

May 29 2012

streetsareours
Reposted fromkanusia kanusia viawebjunk webjunk

May 13 2012

streetsareours
4558 211a 500
Reposted fromdecarabia decarabia viababette babette

May 10 2012

streetsareours
5784 f630 500
co ty pierdolisz
Reposted fromwojtku wojtku

May 08 2012

streetsareours

Wiejski street art

Takim terminem ochrzczono działania Daniela Rycharskiego, który od 2009 roku realizuje różne projekty artystyczne w przestrzeni wiejskiej, do tej pory raczej niekojarzonej ze sztuką ulicy. Większość prac powstała we wsi Kurówko położonej na północnym Mazowszu, nieopodal Sierpca, gdzie mieszkają babcia i dziadek artysty. Ściany domów, stodół i kilku okolicznych przystanków pokrywa kilkanaście murali przedstawiających wyimaginowane stwory, jakby niezdarnie posklejane z kawałków różnych zwierząt.

Reposted fromadamklimowski adamklimowski viasmutazos smutazos

April 29 2012

streetsareours

Andrew Myers - painting with screws
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

April 27 2012

streetsareours
7596 26b3 500
Reposted fromkrolowa-sniegu krolowa-sniegu viacuda cuda

April 26 2012

streetsareours
streetsareours
Artist: Dr.Ocioso
Reposted fromweizenchiller weizenchiller viaurbanart urbanart

April 25 2012

streetsareours
0433 2f03 500
Katowice Street Art Festival
20-29 kwietnia 2012
Reposted frommarzyciel marzyciel viaRockYourMind RockYourMind
streetsareours

April 24 2012

streetsareours
City: Stuttgart
Reposted fromweizenchiller weizenchiller viaurbanart urbanart
streetsareours
3700 7ee0
Reposted fromacid acid viaurbanart urbanart
3709 7092 500

deso:

Artist: Banksy

City: London

Photo: Sa//y

Reposted fromacid acid viaurbanart urbanart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl